top of page

Skupinové trénování paměti

Mozkocvična

Otevřené lekce trénování kognitivních schopností pro seniory. Aktivity a cvičení směřující k podpoře pozornosti, krátkodobé i dlouhodobé paměti, povzbuzení činnosti pravé mozkové hemisféry a logická cvičení. Neopomenutelnou součástí každé lekce je příjemná a povzbuzující atmosféra, podpora sebevědomí a kontaktů mezi účastníky.

Cena: 50 Kč/os./ lekce 60 min.

 

Nenechte svůj mozek stárnout 1 (Mozkový jogging pro začátečníky)

Kurz v rozsahu 10 lekcí seznamuje účastníky s teorií paměti a základními mnemotechnikami. Během kurzu získá každý účastník návod na to, jak zvládnout tyto a další životní situace: „Zamkl/a jsem to auto?“, Jak si zapamatovat jména a tváře?, Nákupní seznam i o 50 položkách bez lístečku, Kalendář na rok 2017. Součástí každé lekce jsou také cvičení a aktivity podporující i další kognitivní funkce (např. pozornost, logika, spolupráce obou mozkových hemisfér).

 

Nenechte svůj mozek stárnout 2 (Mozkový jogging pro pokročilé)

Kurz v rozsahu 10 lekcí navazuje na kurz Nenechte svůj mozek stárnout 1, ale může se ho zúčastnit každý, kdo se i jinde seznámil s mnemotechnikami. Již zvládnuté techniky se budeme učit aplikovat na různé situace v životě tak, aby se jejich používání stalo každodenní samozřejmostí, a dále se pak seznámíme s pokročilejšími technikami, které umožňují zapamatovat si krátká (PINy, hesla, letopočty) i dlouhá (rodná čísla, č. občanského průkazu, č. účtu,…) čísla a s myšlenkovými mapami. Součástí každé lekce jsou také cvičení a aktivity podporující i další kognitivní funkce

(např. pozornost, logika, spolupráce obou mozkových hemisfér).

 

Nenechte svůj mozek stárnout 3

Kurz pro ty, kdo ví, že mnemotechniky umožní zapamatovat si i to, co se zdá být běžnému smrtelníkovi nemožným, chtějí si i nadále zvedat laťku a rozšířit si své vědomosti a všeobecný přehled. Naučíme se např. znát všech 32 soch Karlova mostu na jednotlivých pozicích využitím systému paměťových háčků. Součástí každé lekce jsou také cvičení

a aktivity podporující i další kognitivní funkce (např. pozornost, logika, spolupráce obou mozkových hemisfér).

 

Trénink mozku pro rodiče (Mozkový jogging pro rodiče)

Kurz vytvořený přímo na míru rodičům na rodičovské dovolené. Během 10 lekcí probereme tato témata: Teorie paměti, Zapamatování jmen a tváří, Zapamatování nesouvisejících informací, Kalendář na rok 2016, Úkoly na zítra bez papíru, Zapamatování krátkých (PINy, hesla, letopočty) i dlouhých (rodná čísla, č. občanského průkazu, č. účtu,…) čísel, Relaxace mozku, Chytré hry pro celou rodinu. Součástí každé lekce jsou také cvičení a aktivity podporující i např. pozornost, logiku, spolupráci obou mozkových hemisfér a tipy na využití mnemotechnik dětmi ve škole.


 

Mnemotechniky jako cesta k lepším školním výsledkům

Přijímací zkoušky na gymnázium, střední či vysokou školu, maturita či jiná zkouška, ale i běžné každodenní studium. To všechno jsou situace, kdy potřebujeme dostat do hlavy hodně informací, obvykle pokud možno v co nejkratším čase. Oproti memorování (čti otravnému šprtání) jsou mnemotechniky jednak zábavné a hlavně mnohem efektivnější (zapamatované informace nezmizí hned po zkoušce/písemce, ale zůstanou v hlavě tak dlouho, jak budete sami chtít). A dají se použít prakticky na cokoliv.

Zvolit můžete mezi individuální lekcí např. formou přípravy na konkrétní písemku či skupinovou (i tak se můžeme učit na konkrétní písemku, jen se rozloží náklady. :-))

 

 

NSMS 1
NSMS 3
NSMS 2
Mozkocvična
  • Wix Facebook page
bottom of page